English Flag Polish Flag WYBIERZ JĘZYK/CHOOSE YOUR LANGUAGE --> Picture of Lukasz

O mnie

PGP

Moj publiczny klucz PGP, ID: 37E06FC2

Tłumaczenia

Tłumaczę kilka projektów, m.in:
1. Polska wersja językowa HTTrack - program do kopiowania stron WWW dla UNIX/ win-32.
2. Polska wersja językowa MRTG - Multi Router Traffic Grapher - program służący do tworzenia statystyk urządeń sieciowych i nie tylko.
3. Tłumaczenie na język polski QT Tutorial, jest też pod www.jtz.org.pl. Chętnie wezmę udział jako tłumacz dokumentacji, stworzę polską wersję w programach Open Source, napisz do mnie.

Projekty

Instalacja Linux Gentoo na Dell Latitude D800

Gentoo Linux na notebooku Dell Latitude D800

Szybki konwerter exportu danych z e-banków (mBank i Inteligo) do formatu QIF (Gnucash)

Konwerter CSV2QIF (mBank, Inteligo)

GNOME 2 - automatyczny zmieniacz tapet (przypadkowych tapet)

Wszyscy, którzy widzieli opcję zmieniania tapety tła w KDE 3.x, a chcieliby ją uzyskać w Gnome 2.x, mogą pobrać niewielki skrypt, który wybiera przypadkowy obraz z ustalonego katalogu. Instalujemy go np w /home/lukasz/bin i uruchamiamy przez cron:

0-59/10 * * * * /home/lukasz/bin/gnome2-random-background.bash &>/dev/null

GNOME 2 - losowy temat GDM (random GDM theme)

Kolejny skrypt losuje wybrany motyw dla ekranu logowania (jeśli używamy GDM :).

Proszę przetestować, mając na uwadze że należy odpowiednio ustawić zmienne, uruchamiać z roota przy starcie (tak jak np: /etc/init.d/network), np: w Gentoo:

1. Backup /etc/X11/gdm/gdm.conf!

2. Skopiuj skrypt do /etc/init.d

3. Wykonaj rc-update add gnome2-random-gdm-theme.bash default

W razie pytań proszę pisać. UWAGA: Gnome 2.6.x zawiera już tą funkcjonalność, tak więc losowy GDM theme można uzyskać korzystając z funkcji systemowej.

Uwaga: Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakie może wywołać oprogramowanie dostępne na jego stronie.

The Babylon Project - gra osadzona w świecie Babylon 5

Jednym z moich hobby jest Babylon 5. Polecam grę stworzoną przez fanów serialu, bazującą na silniku Freespace 2 - teraz open source - a więc całkowicie darmowa. Więcej na oficjalnej stronie. Zapraszam na stronę mojej żony Gosia i syna Staszka.

Kontakt via email...
About me

PGP

My public PGP key, ID: 37E06FC2

Translation

If I have some spare time then I'm doing translations, few projects, those include:

1. Polish version of HTTrack - nice piece of software, allows to copy whole web sites to HDD, runs on UNIX/ win-32.
2. Polish version of MRTG - Multi Router Traffic Grapher - well known oldtimer used to stat your network devices.
3. Also: translation of the QT Tutorial, could be also reached here: www.jtz.org.pl.

Write me if you'd like polish version of Open Source software or have docs translated to polish..

Projects


Instaling Linux Gentoo on Dell Latitude D800

Gentoo Linux on Dell Latitude D800

A quick transaction details converter for Polish e-banks (mBank & Inteligo) to QIF (Gnucash)

CSV2QIF converter (mBank, Inteligo)

GNOME 2 - automatic wallpaper changer (random that is)

Anybody, who's seen this option in KDE 3.x, and would like to get it with 2.x, is welcomed to get a small script, that chooses random wallpaper from given folder. Innstall it in i.e.: /home/lukasz/bin and run using cron:

0-59/10 * * * * /home/lukasz/bin/gnome2-random-background.bash &>/dev/null

GNOME 2 - random GDM theme

Another script will generate random theme for your login screen (if your're using GDM :).

Test it out, mind the variables, run from root at boot (like /etc/init.d/network), i.e.: in Gentoo:

1. Backup /etc/X11/gdm/gdm.conf!

2. Copy the script to /etc/init.d

3. Issue rc-update add gnome2-random-gdm-theme.bash default

If you have questions - email me.

Disclaimer: Author holds no responsibility for any damage that may be caused by the software avaliable from his webpage.

email me for further info...

The Babylon Project - a game set in Babylon 5 universe

One of my hobby is Babylon 5. I'd like to recommend a free game based on Freespace 2 engine - now open source. Find out more at official webpage.

Visit my wife's Gosia and son's Stas homepages!.


Valid HTML 4.0 Transitional